Úvod Služby Projekty Reference Kariérová poradna Kontakt

Zajímáte se o oblast realizace projektů financovaných fondy Evropské unie?

Právě pro Vás jsme připravili vzdělávací kurz "Jak připravit projekt, získat dotaci a nevracet ji" vycházející přímo z konkrétních poznatků a potřeb praxe. Máme dlouholeté zkušenosti v projektovém managementu a také tisíce spokojených klientů, kteří ve spolupráci s námi úspěšně předložili a realizovali svůj projekt. Projekty zpracováváme vždy s individuálním přístupem a vždy s důrazem na kvalitu a skutečný přínos pro příjemce dotace, resp. pro oblast, kterou projekt řeší. Nejsme na trhu jediní, ale jsme tu nejdéle. Dlouhodobě spolupracujeme se všemi příjemci dotací - ať už jde o oblast podnikání nebo veřejný sektor. Potřeby klientů se nám tak vzájemně doplňují a díky tomu umíme připravovat projekty s komplexními přínosy např. pro konkrétní region, které jasně zohledňují jeho rozvojové potřeby. Klienti, kteří úspěšné projekty s příspěvkem dotační podpory realizují s námi dlouhodobě i nadále konzultují svoje kroky.

V poslední době se pak na nás naši klienti stále častěji  obracejí s těmito otázkami:

 • Jak postupovat, když poskytovatel či kontrolní orgán prohlásí výdaje projektu za nezpůsobilé?
 • Jak postupovat, když jsem si jistý, že k pochybení nedošlo?
 • Jaká má poskytovatel dotace práva a povinnosti?
 • Jaká práva a povinností má příjemce dotace?
 • Opravdu postačí, když postupuji přesně podle smlouvy a konkrétní příručky?
 • Může poskytovatel „změnit“ názor?
 • Jak postupovat, abych zachoval princip „řádného hospodáře“ a přesto vyhověl/nevyhověl požadavku kontrolního orgánu?
 • ...a mnoha dalšími.

Díky těmto otázkám jsme si uvědomili, že je třeba mezi našimi klienty (ať již stávajícími či budoucími) rozvíjet nejen znalosti základních technik projektového řízení, ale rozvíjet i určité "právní minimum" pro adekvátní vymezení a pochopení právní odpovědnosti a právních nástrojů, které s realizací projektů financovaných fondy Evropské unie nedílně souvisí.

Naše projektové zkušenosti Vám proto v rámci kurzu "Jak připravit projekt, získat dotaci a nevracet ji" předáme ve spolupráci s Advokátní kanceláří Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se kterou jsme tento kurz připravili. 

Program kurzu  "Jak připravit projekt, získat dotaci a nevracet ji:

8:30 - 9:00Registrace účastníků
9:00 - 9:15Úvod
9:15 - 10:15

BLOK I

Fondy Evropské unie - informační minimum pro zájemce o realizaci projektů

(co jsou to fondy Evropské unie, jaké fondy rozlišujeme a můžeme využít, obecné principy související s možností čerpání prostředků z těchto fondů, politika tzv. programových období a realita programového období 2014 - 2020 v České republice)

10:15 - 10:30Coffee break
10:30 - 12:00

BLOK II

Základy projektového managementu

(jak postupovat při zpracovávání projektových žádostí, stěžejní dokumenty orientující zpracovávání projektové žádosti a orientace v jejich rámci, systém pro zpracovávání projektových žádostí MS 2014+ a jeho možnosti, problematika řízení odborně-věcné a finanční stránky projektu, klíčové aktivity jako stěžejní prvek řízení věcné stránky projektu)

12:00 - 13:00

Přestávka na oběd

(občerstvení v místě realizace kurzu zajištěno)

13:00 - 14:00

BLOK III

Právní minimum pro manažera projektu I

(odpovědnost manažera projektu) 

14:00 - 14:15Coffee break
14:15 - 15:30

BLOK IV

Právní minimum pro manažera projektu II

(riziko odnětí dotace, možnosti ochrany příjemce dotace)

15:30 - 16:00

BLOK V

Neformální diskuse a možnost konzultace se zástupci právní a projektové kanceláře

16:15Závěr kurzu, předání potvrzení o absolvování kurzu

Lektoři kurzu

Lektorský tým je složen z odborníků pořadatele kurzu AC Education s.r.o. a spolupracující Advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s. Lektoři mají dlouholeté praktické zkušenosti s řešenou problematikou na úrovni realizace vlastních dotovaných projektů, poradenství a právní pomoci příjemcům dotačních prostředků. .

Cena kurzu: 1 000 Kč bez DPH (1 210 Kč vč. DPH)

(cena zahrnuje podkladové materiály pro účastníky a občerstvení)

Pro koho je náš kurz určen

Náš kurz je určen primárně pro příjemce dotace a to - zástupce podnikatelského, neziskového i veřejného sektoru (měst a obcí, krajů, zřízených organizací, mateřských škol, základních škol, středních škol, vysokých škol, veřejných výzkumných institucí...). Kurz může být zajímavý i pro ty subjekty, které se k možnosti čerpání dotačních prostředků teprve připravují.

V rámci kurzu budeme konkrétním způsobem hledat odpovědi například na tyto otázky:  

 • Rozdíl v typu přidělení dotace a jaký je vztah mezi poskytovatelem a příjemcem dotace?
 • Mají obě strany (poskytovatel x příjemce) stejná práva a povinnosti?
 • Je v něčem postavení příjemce dotace silnější?
 • Stačí si přečíst všechny příručky?
 • Kdo všechno může přijít na kontrolu v průběhu a po skončení projektu?
 • Může poskytovatel dotace změnit podmínky, za kterých byla dotace udělena?
 • Může poskytovatel nevyplatit část dotace?
 • Zpětně byla nalezena chyba ve veřejné zakázce u již skončeného projektu. Jaké to má pro příjemce dopady?
 • Pomůže Vám, když jste nechali všechny kroky v realizaci projektu schvalovat?

Pokud máte vlastní dotaz, pošlete nám jej dopředu v rámci přihlášky na kurz tak, abychom mohli připravit komplexní odpověď.

Těšíme se na Vaše vlastní zkušenosti a věříme, že Vám přineseme užitečné rady a postupy!

REGISTRACE K ÚČASTI NA KURZU

Chtěli byste se stát profesionály v oblasti přípravy a řízení realizace projektů? Zaujal Vás svým obsahem kurz "Jak připravit projekt, získat dotaci a nevracet ji", ale chcete se dozvědět víc? Právě pro Vám můžeme nabídnout akreditovaný rekvalifikační kurz "Manažer projektu".

© 2021 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Education » Jednodenní kurz "Jak připravit projekt, získat dotaci a nevracet ji"

AC Education s.r.o.

Poděbradská 206/57
198 00  Praha 9 – Hloubětín