Úvod Služby Projekty Reference Kariérová poradna Kontakt

Reference

V následujícím přehledu jsou uvedeny nejvýznamnější zakázky realizované společností AC Education s.r.o. (přehled je průběžně doplňován a aktualizován):

 

Název zadavatelePopis obsahu zakázky
Ústecký kraj

Poradenství pro činnosti Ústeckého kraje v rámci OPVK. Konkrétní obsah realizované zakázky - analýza projektů, výběr projektů s možným rizikem, komunikace s příjemci o realizačních problémech, odborné poradenství, vytvoření publikace „Nejčastější chyby při realizaci projektů“, zajištění realizace konference na dané téma.

SŠEaS Chomutov,p.o.Zpracování závěrečné zprávy projektu "PERSTAV – Personální rozvoj ve stavebnictví". Shrnutí a vyhodnocení projektu z pohledu jednotlivých aktivit, zjištění dopadů výstupů projektu pro cílovou skupinu a návrh doporučení pro případné žadatele obdobných projektů.
Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.Zpracování šesti evaluačních zpráv k realizovanému projektu v členění na jednotlivé dílčí kvalifikace: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Tavič, Zámečník, Dělník ve strojírenské výrobě, Elektrická zařízení, Truhlář.
Minifarma, o.s.

V rámci zakázky byla zpracována publikace výukového materiálu s pracovními listy pro potřeby realizace projektu, zároveň byl zajištěn její tisk. Publikace je určena cílové skupině dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a je zaměřena na vzdělávání v oblasti envirovýchovy - poznávání přírody a světa, jež nás v každodenním životě obklopuje. Součástí zakázky bylo též zpracování a tisk publikace "Metodika envirovýchovy pro práci s cílovou skupinou", která umožňuje pracovníkům škol a školských zařízení práci s výše uvedenou publikací s pracovními listy.

SŠEaS Chomutov,p.o.Zpracování závěrečné zprávy projektu  "Evi-Edu-Life" - zhodnocení projektu, jeho realizace, výstupů, dopadů a přínosů pro cílovou skupinu.
Ústecký krajStrategie rozvoje průmyslu a podnikání Ústeckého kraje (průzkum vzdělávacích potřeb na trhu práce)
Svaz průmyslu a dopravy ČR Zpracování analýz regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce
Olomoucký kraj (projekt ESF) – 2013Sběr a analýza dat – popis 10 technických a řemeslných oborů v rámci projektu Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel (Olomoucká řemesla)
pro projekt ESF společnosti EDOSTZpracování analýz a požadavků firem pro dílčí kvalifikace: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Tavič, Zámečník, Dělník ve strojírenské výrobě, Elektrická zařízení, Truhlář.
Ústecký krajSituační studie monitorující trh práce a spolupráci zaměstnavatelů a škol v Ústeckém kraji
Plzeňský kraj (projekt ESF)Sběr dat od firem pro školní výuku a propagaci technických a řemeslných oborů v Plzeňském kraji - „Katalog řemesel“
Ústecký krajStudie zaměřené na posouzení stavu počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji a jeho změn v důsledku realizace globálních grantů Ústeckého kraje
Ústecký krajZmapování budoucích potřeb základních, středních a vysokých škol v ÚK ve vazbě na nové programovací období
MČ Praha 1 – 2016 Místní akční plán Praha 1
Okresní hospodářská komora Louny – 2017Místní akční plán Lounsko

 

© 2023 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Education » Reference

AC Education s.r.o.

Poděbradská 206/57
198 00  Praha 9 – Hloubětín