Úvod Služby Projekty Reference Kariérová poradna Kontakt

Než děti dostanou kornout, aneb učíme pedagogy MŠ novým metodám

AC Education s.r.o.  realizovalo projekt, jenž byl zaměřen na zvyšování úrovně klíčových kompetencí pracovníků MŠ v okresech Most a Chomutov.

 

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.49/01.0014

Období realizace projektu: 2.1.2012 – 31.12.2013

 

Tento projekt svým obsahem navazoval na projekt č. CZ.1.07/1.3.07/04.0005 "Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ", který byl zaměřen na potřeby cílové skupiny pedagogických pracovníků MŠ v městech Most, Litvínov, Chomutov a Jirkov. V rámci projektu byly realizované semináře, které byly zaměřeny na zachování rovných příležitostí a zlepšení EVVO výchovy.

 

Každé dítě se vyvíjí svým tempem, a proto je třeba k němu přistupovat individuálně při přípravě na vstup na ZŠ. Důležité je, aby dítě dokázalo odlišit hru od systematické práce a umělo se soustředit na určitou činnost, v tom mu mohou významně pomoci pracovníci MŠ. Ti se v rámci projektu zúčastní odborných seminářů na témata, která přispějí ke zvýšení jejich kompetencí, a to z hlediska jak profesního růstu, tak osobního rozvoje ve vztahu k předškolní výchově. Dojde ke komplexnímu zvýšení jejich kompetencí v oblasti týmové práce, práce s rodinou, tvorby zdravého klimatu. Pedagogové a vedoucí pracovníci MŠ se naučí lépe zvládat stres, řešit konkrétní výchovné problémy dětí. Vše se naučí aplikovat v praxi.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvyšování vzdělávacího standardu v mateřských školách, resp. Odloučených pracovištích sloučených MŠ (dále též OP) na Mostecku (Most, Litvínov) a Chomutovsku (Chomutov, Jirkov) a profesionalizace celé struktury pracovníků odloučených pracovišť a MŠ, kteří se zapojují do předškolní výchovy, tj. jak pedagogických tak vedoucích pracovníků.

Cílem byl rozvoj klíčových dovedností obou cílových skupin: plánování a příprava, realizace vzdělávání, řízení vzdělávání, klima třídy, hodnocení rozvoje dětí, reflexe vlastní práce a evaluace. Projekt také posílil spolupráci MŠ a poradenských míst. Důležité bylo přenést působení odborníků přímo do MŠ, vytvořily se "mobilní" poradny v rámci odloučených pracovišť. Odloučená pracoviště MŠ, jež vznikla v předešlé době, mají svá specifika. Přínosný je fakt, že sloučené MŠ mají 1 řídícího pracovníka, který má zmonitorované potřeby CS a má možnost posoudit potřebu dalšího vzdělávání komplexně. Pokud má být práce pedagogů efektivní, je potřebné, aby pochopili a zhodnotili vliv obecných principů tradiční předškolní výchovy (PV), které přetrvaly dodnes a stále jsou aktuální, a současně přijali nové moderní trendy. Pedagog si musí objasnit stanoviska, jak na dítě nahlíží, aby mohl dobře s dětmi pracovat a spolupracovat s jinými odborníky a rodiči. Vzájemná komunikace je velmi důležitá.

Cílem projektu byla práce s cílovou skupinou formou neformální edukace a komplexním přístupem k problematice předškolní výchovy. Aktivity projektu byly zaměřeny na odbornou přípravu, osobnostního vzdělávání, výchovu a sebevýchovu pedagogických pracovníků mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula s cílem podpořit moderní přístup v předškolní výchově. Ke komplexitě projektu přispěla spolupráce s odborníky, učení pomocí názornosti formou exkurzí, zahrnutí témat EVVO, výchova k respektování a udržování tradic.

Projektem byly připraveny potřebné vzdělávací programy tak, aby se získané poznatky a dovednosti naučila cílová skupina správně uplatňovat.

 

Cílové skupiny:

Projekt byl zaměřen na tyto cílové skupiny:

1) na vedoucí pracovníky MŠ,

2) pedagogické pracovníky v MŠ, resp. v odloučených pracovištích na Mostecku (Most, Litvínov) a Chomutovsku (Chomutov, Jirkov).

 

Hlavní aktivity projektu:

Mezi hlavní aktivity projektu řadíme:

  • Vzdělávací blok pro vedoucí pracovníky MŠ – vzdělávací blok byl sestaven ze 2 tematických celků: (1) Leadership – nástroje manažera pro řízení týmů a (2) Nástroje vedoucího pracovníka v předškolní výchově.
  • Seminář - aktuální problematika výchovně vzdělávací práce – tato aktivita byla rozdělena do dvou dnů, přičemž první den byl věnován tématu „Prevence profesního vyhoření“ a druhý den „Posuzování školní  zralosti“.
  • Exkurze pedagogických pracovníků do českých MŠ a do německé MŠ.
  • Neformální edukace osobnosti pedagoga v předškolní výchově.
  • „Praktické dílny“ - formou "praktických dílen" CS zjistila, jak lze inovativně využít tradice v předškolní výchově a jak je zakomponovat do ŠVP formou projektové výuky.
  • Tvorba portfolií za asistence odborníků.

 

Kontaktní osoba: Ing. Andrea Langhammerová

                                langhammerova@aceducation.cz, tel: 775 764 747

 

© 2024 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Education » Projekty » Než děti dostanou kornout, aneb učíme pedagogy MŠ novým metodám

AC Education s.r.o.

Poděbradská 206/57
198 00  Praha 9 – Hloubětín