Úvod Služby Projekty Reference Kariérová poradna Kontakt

Exkurze

Za dobu realizace projektu se mohli kariéroví poradci seznámit s různými regionálními zaměstnavateli, kteří nabízejí pracovní uplatnění v širokém spektru profesí a oborů. Získali možnost předávat žákům na základních školách reálné požadavky na ně kladené po ukončení profesní přípravy a pomoci jim tak vzbudit zájem o problematiku volby povolání v době kdy se rozhodují o typu střední školy, kterou půjdou studovat.


10.12.2014 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základní škol ve společnosti ČSOB, a.s. - pobočka Most. (místo konání Most). Akce se zúčastnilo 9 kariérových poradců. Seznámeni byli s oblastí finančnictví. Pracovníci ČSOB je seznámili s pracovními pozicemi, způsobem přijímáním zaměstnanců, nárocích na kvalifikaci, výhodách a nevýhodách práce v bankovnictví.


10.12.2014 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základní škol ve společnosti Reklamní agentura Daniel s.r.o. (místo konání Most). Akce se zúčastnilo 10 kariérových poradců. Tentokráte účastníci zavítali do reklamní společnost, seznámili se zázemím této společnosti, pracovní náplní jednotlivých pozic. Firma nabídla možnost exkurzí ve firmě, ale i prezentaci přímo před žáky ve školách. 


27.11.2014 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základní škol ve společnosti PARKER HANNFIN INDUSTRIAL s.r.o. (místo konání Chomutov). Akce se zúčastnilo 6 kariérových poradců. KP byli seznámeni s prostředním strojírenské firmy, která se věnuje průběžnému vzdělávání svých zaměstnanců, má zájem o spolupráci se školami i formou exkurzí do závodu.


30.10.2014 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základní škol ve společnosti PULS Investiční s.r.o (místo konání Chomutov). Akce se zúčastnilo 6 kariérových poradců. Tentokráte měli KP možnost zavítat do prostřední menší společnosti, kde ocenili rodinné prostředí, a vliv celkové práce se zaměstnanci na jejich spokojenost. Byli zde také seznámeni s nároky na jednotlivé pracovní pozice, možnosti využití pro práci s žáky interaktivní prezentace o firmě a nárocích na zaměstnance. Získali také nabídku na možnost spolupráce s firmou při práci s žáky.


4.6.2014 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základní škol ve společnosti ČEZ, a. s. - Elektrárny Tušimice (místo konání Tušimice). Akce se zúčastnilo 7 kariérových poradců. Byli seznámeni s provozem elektrárny, profesemi, které zde naleznou uplatnění, požadavky na vzdělání nově přijímaných zaměstnanců. Byla jim nabídnuta možnost exkurzí pro žáky. KP následně mohli získané poznatky formou úkolů a samostatného zjišťování informací přenést přímo do výuky a zvýšit tak přehled o oborech, ve kterých lze v současné době najít zaměstnání a za jakých podmínek.


13.5.2014 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základních škol ve společnosti Altryss s.r.o (místo konání Most). Akce se zúčastnilo 9 kariérových poradců. Tentokráte v oblasti truhlářské výroby. KP se seznámili s provozem, stroji, pracovními pozicemi, způsobem odměňování vázaném na úkol. Požadovaném vzdělání. Mohli tak žákům následně zprostředkovat poznatky získané na této exkurzi.


9.4.2014 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základních škol ve společnosti Black and Decker s.r.o. (místo konání Trmice). Akce se zúčastnilo 11 kariérových poradců. KP byli seznámeni se zázemím výroby, ale i technicko-administrativních pracovníků. KP získali představu o podmínkách přijetí pracovníků, pracovní náplně, kariérového růstu. Opět tak získali poznatky, které mohou uplatit při přímé práci s žáky a seznámí je s reálnými nároky zaměstnavatelů a umožní jim náhled na možné budoucí pracovní uplatnění.


11.3. 2014 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základních škol ve společnosti JANSEN DISPLAY s.r.o., Přestanov 5(místo konání Přestanov). Akce se zúčastnilo 6 osob z řad kariérových poradců. Došlo k představení celé společnosti, výrobnímu sortimentu, ale hlavně nabídce pracovních pozic, podmínek zaměstnávání a také uplatnitelnosti zejména dělnických pozicích. Stejně jako v předchozích exkurzích mohli následně KP uplatnit získané poznatky při přímé práci s žáky a odkazy na uplatnění převážně učňovských oborů.


25.2. 2014 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základních škol ve společnosti EKOEFEKT a.s (místo konání Třebívlice). Akce se zúčastnilo 5 kariérových poradců. V rámci exkurze byli KP seznámeni s předmětem výroby, využitím výrobků v praxi. Následně jim byl ukázána výroba od přípravy materiálu, výrobu kotlů až po finální expedici výrobků ke konečným odběratelům. Na jednotlivých výrobních stanovištích se seznámili s konkrétními pracovními pozicemi a náplní jejich činností.  Výchovní poradci tak následně v rámci běžné výuky mohli tyto poznatky přenést na své žáky a pomoci jim získat náhled na reálné podmínky na pracovišti, ale také možnosti pracovního uplatnění v různých oborech.


11.12. 2013 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základních škol ve společnosti VVV MOST spol. s r.o. (místo konání Bylany u Mostu)
Akce se zúčastnilo celkem 5 kariérových poradců. Došlo k jejich seznámení s historií společnosti a stávající šíří výrobního sortimentu a také s informacemi o pracovních pozicíh jejich vytíženosti a podmínkách práce. Účastníci měli možnost si prohlídnout výrobní haly společnosti.


18.6.2013 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základních škol do společnosti 1. Strojírenská, a.s. (místo konání - Bílina). Akce se zúčastnilo celkem 11 kariérových poradců. Komplexní seznámení se s historií a zaměřením společnosti bylo doplněno o podrobné informace o zaměstnanecké struktuře společnosti, potřebách společnosti na úrovni rozvoje lidských zdrojů a o spolupráci společnosti se školami (SŠ, VŠ). Kariéroví poradci měli možnost seznámit se se všemi nejvýznamnějšími provozy společnosti, na některých pracovištích mohli diskutovat i přímo se zaměstnanci. Celkově lze exkurzi hodnotit jako velmi vydařenou.


15.5.2013 - Uskutečnila se exkurze kariérových poradců základních škol do společnosti AGRIMA Žatec s.r.o. (místo konání - Staňkovice u Žatce). Akce se zúčastnilo celkem 11 kariérových poradců a především díky majiteli společnosti AGRIMA Žatec s.r.o., Ing. Matoušovi Šubikovi, měla akce velký úspěch. Kariéroví poradci se seznámili jak s provozem společnosti samotným, tak nejmodernější zemědělskou technikou, jejímž prodejem a servisem se tato společnost zabývá.


 

© 2024 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Education » Projekty » InformACE bez legrACE » Fotogalerie ze zrealizovaných akcí » Exkurze

AC Education s.r.o.

Poděbradská 206/57
198 00  Praha 9 – Hloubětín