Úvod Služby Projekty Reference Nabídka vzdělávacích kurzů Kariérová poradna Kontakt

Workshop

Za celou dobu realizace byly workshopy místem, kde se kariéroví poradci měli možnost setkat se svými kolegy, získat nové zkušenosti pro práci s žáky, inspirovat se při realizaci projektových dnů a tyto poznatky a podněty pak následně uplatnit v přímé práci s žáky s cílem zvýšit jejich motivaci o volbu budoucího povolání, zprostředkovat jim reálný pohled na trhu práce v regionu, možnosti pracovního uplatnění, ale také názory zaměstnavatelů.


 

5.11. 2014 - Uskutečnil se 6. workshop projektu (místo konání - Braňany). Závěrečný, 6. workshop projektu „InformACE bez legrACE“ byl věnován především prezentace informací věnovaných problematice Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání (NSK/NSP). Oba dva tyto systémy, které byly vytvořeny v přímé návaznosti na Zákon č. 176/2009 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Cílem workshopu bylo v komplexu představit systémy NSK a NSP jak kariérovým poradcům, tak přítomným zástupcům zaměstnavatelů. Kariéroví poradci potvrzovali význam informací o charakteru a možnostech, které jsou dány systémy NSK a NSP pro rozvoj informovanosti žáků na základních školách - je jistotou, že se v budoucnu každý budoucí absolvent základní školy s těmito soustavami setká a znalost možností, které tyto soustavy zprostředkovávají pro orientování kariérové dráhy.

Velkým přínosem workshopu byla opětovná aktivní participace zástupců zaměstnavatelů, kdy někteří z nich již měli s aplikací systémů NSK/NSP v praxi konkrétní zkušenost - ta jim potvrzovala, že oba systémy pomohly vytvořit na trhu práce dosud chybějící podmínky pro uznávání výsledků vzdělávání získaného i „alternativními“ způsoby (tzn. mimo klasickou školní docházku).


13.5. 2014 - Uskutečnil se 5. workshop projektu (místo konání - Most "Restaurace POHÁDKA"). Hlavním tématem byly způsoby aktivizace a zlepšení přístupů žáků k problematice volby povolání. Přednášející byla PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Přednášející představila různé formy techniky pro zapojení žáků, ale také způsoby jak reagovat na chování žáků v běžných a krizových situací. Blíže se zaměřila také na možnosti motivace a zapojení samotných rodičů a zvládání stresových situacích, do kterých se mohou a dostávají kariérový/výchovní poradci právě při jednání s rodiči. V návazné diskuzi se řešili konkrétní zkušenosti jednotlivých účastníků a přednášející tak mohl přímo navrhovat a definovat optimální způsoby řešení daných situací ve shodě s novými metodami a postupy, které se v pedagogice využívají v současnosti. Na tuto část navázalo představení nových výukových metod umožňující lepší zapojení žáků se SVP. Tak jak se probírali jednotlivá témata a probíhala živá diskuze a výměna zkušeností mezi účastníky workshopu. Docházelo také k výměně kontaktů a také námětům na společné aktivity jednotlivých škol, kde KP působí.


9.4.2014 - Uskutečnil se 4. workshop projektu (místo konání - Most "Benedikt"). Akce se zúčastnili zástupci škol. Přednášející byla Mgr. Žídková z Olomouckého kraje představila své dosavadní zkušenosti na pozici výchovného poradce i v rámci popularizace technických a řemeslných profesí. Následně se věnovala konkrétní činnosti s žáky v rámci volby povolání a účastníkům předávala podrobné informace o jejich přínosech pro samotné žáky. Na základě tohoto bodu programu se rozhořela v rámci workshopu diskuze mezi přednášející a účastníky, kdy došlo k vzájemné konfrontaci způsobu práce a výměně zkušeností a námětů na práci s žáky, ale také míře vlivu rodičů na toto rozhodování a způsoby jak je více zapojit do práce s žáky, byť i jen formou účasti na hodinách souvisejících s volbou povolání a představením vlastního zaměstnání. Poslední část workshopu byla zaměřena na prezentaci námětů na školní projekty, představení jejich vlivu na žáky a také využití vzájemné soutěživost mezi žáky při zvyšování aktivity při zapojování žáků do zpracování úkolů plynoucích z daných témat.


11.12. 2013 - Uskutečnil se 3. workshop projektu (místo konání - Most "Benedikt"). Akce se zúčastnili zástupci škol. V jeho rámci proběhla prezentace zrealizovaného projektového dne na jedné ze základních škol. Dalším tématem byla příprava školních projektů směřujících k motivaci žáků v oblasti volby povolání, z pohledu běžné praxe na školách a nutnosti zpřístupnění informací a možností zejména zážitkovou formou, aby v dnešní době plné informací různého druhu měla na žáky základních škol nějaký zásadní dopad.


26.9. 2013 - Uskutečnil se 2. workshop projektu (místo konání - Most "Benedikt"). Akce se zúčastnili zástupci škol i zástupci zaměstnavatelů. V jeho rámci proběhla prezentace zrealizované 1.stáže v Annabergu a okolí, její účastníci prezentovali své dojmy a následně došlo k prezentaci základních oblastí možné spolupráce ZŠ a firem ve prospěch žáků a jejich volby budoucího povolání. Závěrečná část workshopu byla věnována prezentaci interaktivní hry "Naše firma".


16.4.2013 - Uskutečnil se 1. workshop projektu (místo konání - Chomutov, "Hřebíkárna"). Akce se zúčastnili zástupci škol i zástupci zaměstnavatelů. V jeho rámci proběhla mj. prezentace společnosti Vodohospodářská stavební s.r.o. a široká diskuse k problematice informačních zdrojů využívaných na úrovni kariérového poradenství.


 

© BrusTech technologies 2017

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Education » Projekty » InformACE bez legrACE » Fotogalerie ze zrealizovaných akcí » Workshop

AC Education s.r.o.

Poděbradská 206/57
198 00  Praha 9 – Hloubětín