Úvod Služby Projekty Reference Kariérová poradna Kontakt

Workshop

Za celou dobu realizace byly workshopy místem, kde se kariéroví poradci měli možnost setkat se svými kolegy, získat nové zkušenosti pro práci s žáky, inspirovat se při realizaci projektových dnů a tyto poznatky a podněty pak následně uplatnit v přímé práci s žáky s cílem zvýšit jejich motivaci o volbu budoucího povolání, zprostředkovat jim reálný pohled na trhu práce v regionu, možnosti pracovního uplatnění, ale také názory zaměstnavatelů.


 

5.11. 2014 - Uskutečnil se 6. workshop projektu (místo konání - Braňany). Závěrečný, 6. workshop projektu „InformACE bez legrACE“ byl věnován především prezentace informací věnovaných problematice Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání (NSK/NSP). Oba dva tyto systémy, které byly vytvořeny v přímé návaznosti na Zákon č. 176/2009 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Cílem workshopu bylo v komplexu představit systémy NSK a NSP jak kariérovým poradcům, tak přítomným zástupcům zaměstnavatelů. Kariéroví poradci potvrzovali význam informací o charakteru a možnostech, které jsou dány systémy NSK a NSP pro rozvoj informovanosti žáků na základních školách - je jistotou, že se v budoucnu každý budoucí absolvent základní školy s těmito soustavami setká a znalost možností, které tyto soustavy zprostředkovávají pro orientování kariérové dráhy.

Velkým přínosem workshopu byla opětovná aktivní participace zástupců zaměstnavatelů, kdy někteří z nich již měli s aplikací systémů NSK/NSP v praxi konkrétní zkušenost - ta jim potvrzovala, že oba systémy pomohly vytvořit na trhu práce dosud chybějící podmínky pro uznávání výsledků vzdělávání získaného i „alternativními“ způsoby (tzn. mimo klasickou školní docházku).


13.5. 2014 - Uskutečnil se 5. workshop projektu (místo konání - Most "Restaurace POHÁDKA"). Hlavním tématem byly způsoby aktivizace a zlepšení přístupů žáků k problematice volby povolání. Přednášející byla PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Přednášející představila různé formy techniky pro zapojení žáků, ale také způsoby jak reagovat na chování žáků v běžných a krizových situací. Blíže se zaměřila také na možnosti motivace a zapojení samotných rodičů a zvládání stresových situacích, do kterých se mohou a dostávají kariérový/výchovní poradci právě při jednání s rodiči. V návazné diskuzi se řešili konkrétní zkušenosti jednotlivých účastníků a přednášející tak mohl přímo navrhovat a definovat optimální způsoby řešení daných situací ve shodě s novými metodami a postupy, které se v pedagogice využívají v současnosti. Na tuto část navázalo představení nových výukových metod umožňující lepší zapojení žáků se SVP. Tak jak se probírali jednotlivá témata a probíhala živá diskuze a výměna zkušeností mezi účastníky workshopu. Docházelo také k výměně kontaktů a také námětům na společné aktivity jednotlivých škol, kde KP působí.


9.4.2014 - Uskutečnil se 4. workshop projektu (místo konání - Most "Benedikt"). Akce se zúčastnili zástupci škol. Přednášející byla Mgr. Žídková z Olomouckého kraje představila své dosavadní zkušenosti na pozici výchovného poradce i v rámci popularizace technických a řemeslných profesí. Následně se věnovala konkrétní činnosti s žáky v rámci volby povolání a účastníkům předávala podrobné informace o jejich přínosech pro samotné žáky. Na základě tohoto bodu programu se rozhořela v rámci workshopu diskuze mezi přednášející a účastníky, kdy došlo k vzájemné konfrontaci způsobu práce a výměně zkušeností a námětů na práci s žáky, ale také míře vlivu rodičů na toto rozhodování a způsoby jak je více zapojit do práce s žáky, byť i jen formou účasti na hodinách souvisejících s volbou povolání a představením vlastního zaměstnání. Poslední část workshopu byla zaměřena na prezentaci námětů na školní projekty, představení jejich vlivu na žáky a také využití vzájemné soutěživost mezi žáky při zvyšování aktivity při zapojování žáků do zpracování úkolů plynoucích z daných témat.


11.12. 2013 - Uskutečnil se 3. workshop projektu (místo konání - Most "Benedikt"). Akce se zúčastnili zástupci škol. V jeho rámci proběhla prezentace zrealizovaného projektového dne na jedné ze základních škol. Dalším tématem byla příprava školních projektů směřujících k motivaci žáků v oblasti volby povolání, z pohledu běžné praxe na školách a nutnosti zpřístupnění informací a možností zejména zážitkovou formou, aby v dnešní době plné informací různého druhu měla na žáky základních škol nějaký zásadní dopad.


26.9. 2013 - Uskutečnil se 2. workshop projektu (místo konání - Most "Benedikt"). Akce se zúčastnili zástupci škol i zástupci zaměstnavatelů. V jeho rámci proběhla prezentace zrealizované 1.stáže v Annabergu a okolí, její účastníci prezentovali své dojmy a následně došlo k prezentaci základních oblastí možné spolupráce ZŠ a firem ve prospěch žáků a jejich volby budoucího povolání. Závěrečná část workshopu byla věnována prezentaci interaktivní hry "Naše firma".


16.4.2013 - Uskutečnil se 1. workshop projektu (místo konání - Chomutov, "Hřebíkárna"). Akce se zúčastnili zástupci škol i zástupci zaměstnavatelů. V jeho rámci proběhla mj. prezentace společnosti Vodohospodářská stavební s.r.o. a široká diskuse k problematice informačních zdrojů využívaných na úrovni kariérového poradenství.


 

© 2024 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Education » Projekty » InformACE bez legrACE » Fotogalerie ze zrealizovaných akcí » Workshop

AC Education s.r.o.

Poděbradská 206/57
198 00  Praha 9 – Hloubětín